Zowel voor de zanggroepen voor volwassenen, de jeugd, als de huizen, heeft de Feestraad een reglement opgesteld om ervoor te zorgen dat de wedstrijden in de beste omstandigheden kunnen plaatsvinden en alle groepen op een kwaliteitsvolle wijze hun voordracht kunnen brengen. Hiervoor heeft de Feestraad rekening gehouden met het aantal open huizen, de tijdsduur van een voordracht en de omgeving waar de voordracht gehouden wordt.

Volwassenen

De bedoeling van dit reglement is iedere groep een eerlijke kans te geven en Driekoningen geen carnavalesk karakter te geven waar alles zomaar mogelijk is. Bepaalde uitspraken of liedjes kunnen mensen enorm pijn doen. Het is niet de bedoeling censuur op te leggen aan de deelnemende groepen, doch beetje gezond verstand, respect voor alle partijen is niet misplaatst.

Art 1.1

Alle groepen : ingeschreven groepen en niet-ingeschreven groepen kunnen deelnemen aan de wedstrijd en hebben recht op de wedstrijdprijs op voorwaarde dat zij alle huizen bezocht hebben !

Art 1.2

Inschrijven kan via email naar info@feestraad-atom.be of telefonisch met Patrick 0475/71.04.58 of Hans 0476/30.19.28. Iedereen zal een email ter bevestiging terug krijgen. De inschrijving dient ten laatste de donderdag voor de zaterdag van Driekoningen te gebeuren.

Art 1.3

De duur van een voordracht of liedje is bepaald tot maximum 20 minuten.

Art 1.4

Deelnemen kan vanaf 14 jaar in groepen van minimum 4 personen.

Art 1.5

De jury is ten allen tijde gemachtigd om groepen te diskwalificeren op basis van

  • Teksten die bepaalde personen zouden kunnen kwetsen of de privacy van personen in het gedrang brengt
  • Platvloersheid, ongemanierd gedrag
  • Teksten met persoonlijke vetes
  • De jury kan eventueel hier de score bepalen, door vermindering van puntendonatie

Art 1.6

De wedstrijd start om 17.30 uur en sluit af om 00.30 uur.

Art 1.7

De groepen zelf zijn aansprakelijk voor de inhoud van hun voordracht. De Feestraad kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het gedrag van de groepen of de inhoud van de voordrachten.

Art 1.8

De uitslag van de wedstrijd is onherroepelijk en unaniem. Tegen de uitslag en/of de rangschikking is geen verhaal mogelijk.

Art 1.9

Om recht te hebben op de wedstrijdprijs moeten de groepen, ingeschreven of niet ingeschreven groepen, alle huizen bezocht hebben.

Art 1.10

Er kunnen maximum 20 punten gegeven worden per jury : 10 punten op kledij en materiaal en 10 punten op voordracht. Zitten twee jury’s/huizen te samen in 1 open huis, dan dienen per jury een puntenblad worden afgegeven aan de Koninklijke Feestraad Atom.

Huizen

Art 2.1

Om het voor de zanggroepen nog haalbaar te maken, zal het aantal huizen beperkt worden tot maximum 10 huizen. Kandidaat huizen kunnen hun aanvraag indienen bij de Feestraad en zullen op een wachtlijst geplaatst worden.

Art 2.2

De huizen dienen ervoor te zorgen dat de zanggroepen in de beste omstandigheden hun voorstelling kunnen brengen.

Hiervoor worden enkele aanbevelingen gegeven :

  • Tijdens de voordrachten dient de verantwoordelijke van het huis ervoor te zorgen dat het stil is en dat de groepen voor mekaar het nodige respect opbrengen
  • In de nabijheid van de plaats waar de voordracht gegeven wordt mag geen storend geluid aanwezig zijn door naburige muziekinstallaties of luidruchtige personen
  • Om de zanggroepen een kwaliteitsvolle omgeving te bieden zodat deze in de beste omstandigheden hun voordracht kunnen brengen kan de Feestraad huizen schrappen indien er geen omgeving kan aangeboden worden die aan de basisregels voldoet. In dit geval zullen de huizen van de wachtlijst volgens chronologische volgorde van aanvraag in aanmerking genomen worden om de geschrapte huizen te vervangen.

Jeugd

Art 3.1

Alle groepen : ingeschreven groepen en niet-ingeschreven groepen kunnen deelnemen aan de wedstrijd en hebben recht op de wedstrijdprijs op voorwaarde dat zij alle huizen bezocht hebben !

Art 3.2

Inschrijven kan via info@feestraad-atom.be en via Patrick Van Weyenberg 0475/71.04.58, ten laatste op de donderdag, voor de zaterdag van Driekoningen

Art 3.4

De maximum duur van een voordracht of liedje is bepaald op 20 minuten.

Art 3.5

Deelnemen kan vanaf 4 jaar in groepen van minimum 2 personen. De maximum leeftijd is 14 jaar.

Art 3.6

De wedstrijd start om 09.00 uur en sluit af om 13.30 uur.

Art 3.7

De uitslag van de wedstrijd is onherroepelijk en unaniem. Tegen de uitslag en/of de rangschikking is geen verhaal mogelijk.

Art 3.8

Om recht te hebben op de wedstrijdprijs moeten de groepen, ingeschreven of niet ingeschreven groepen, alle huizen bezocht hebben.

Turfboer

Art 4.1

De Feestraad te Denderhoutem richt in De orde van de Turfboer, vanaf 7 januari 1989.

Art 4.2

Allen inwoners van het grondgebied Denderhoutem kunnen als kandidaten voorgedragen worden.

Art 4.3

De orde van de Turfboer wordt toegekend, ieder jaar op 1 december, aan personen ongeacht leeftijd, geslacht, politieke of filosofische overtuiging die zich onderscheiden hebben in één van de diverse aspecten van onze Denderhoutemse leefgemeenschap, hetzij op gebied van sport, cultuur, het sociaal engagement, enz…

Art 4.4

Alle personen of verenigingen kunnen voor 1 november van elk jaar een kandidaat voordragen die volgens hun mening in aanmerking komen voor deze orde. De kandidatuur moet gestaafd worden met degelijk bewijsmateriaal.

Art 4.5

De Feestraad beslist op 1 december wie de laureaat wordt onder de voorgedragen kandidaten.

Art 4.6

De prijs en het insigne van de orde zal elk jaar op de receptie bij de machtsoverdracht overhandigd worden.

Art 4.7

In het jaar van de 3 jaarlijkse Turfboerstoet kan geen kandidaat voorgedragen worden.