De inschrijvingen dienen overgemaakt te worden aan info@feestraad-atom.be.