De doelstelling van de Feestraad is het stimuleren, doen heropleven en in stand houden van de bestaande feestelijkheden zoals driekoningen, jaarmarkt, boerenmarkt, turfboerstoet … en het promoten van lokale evenementen.
Een brug zijn tussen de bevolking en het amusementsleven.
Logistieke ondersteuning geven aan plaatselijke verenigingen en het behouden van de folklore eigen aan ons dorp Denderhoutem.
De zanggroepen die deelnemen aan de wedstrijd, zowel bij de jeugd als bij de volwassenen, kunnen rekenen op een belangrijke financiële steun waarvoor de Feestraad ieder jaar opnieuw garant staat.

Hiervoor dient de Feestraad elk jaar de nodige inspanningen te leveren om voor deze financiële middelen te zorgen. Deze financiële middelen komen er door volgende initiatieven :

  • Het jaarlijks eetfestijn.
  • Sponsoring jaarlijkse info brochure.
  • Antiek-, Boeren- en Rommelmarkt.

Naast deze organisatie van Driekoningen zorgt de Feestraad voor de organisatie van :

  • Jaarmarkt
  • 3 jaarlijkse (Turfboer-)stoet (was vroeger 5 jaarlijks, maar op aanvraag van de deelnemers verkort naar 3 jaar)

Het is de betrachting van de Feestraad om de beleving van het Driekoningen feest te brengen tot een festiviteit in en rond de kerktoren en de straten van het dorp.
Door de combinatie van huizen die open houden, zanggroepen die deelnemen, horeca zaken die de feestvierders kunnen opvangen, kan deze hoogdag in het sociale Atomse leven terug worden als weleer.