Reeds vele eeuwen hebben steden en dorpen hun eigen wekelijkse marktdag. Dat was ook gedurende lange tijd het geval in Denderhoutem. Op een vaste dag kwamen de handelaars naar het dorp om er hun koopwaar aan te bieden.

Heel lang was er in Denderhoutem marktdag op donderdag. Tijdens de woelige jaren van WO II werd deze wekelijkse marktdag afgeschaft. Maar na de oorlog zou de markt terug uit zijn as herrijzen. Amper een paar weken nadien was de belangstelling zo miniem dat men besliste om de wekelijkse marktdag af te schaffen. Wel bleef tradiegetrouw de jaarmarkt bestaan en dat telkens ook op een donderdag.

Tot 1967, het jaar dat het feestcomité (later omgedoopt tot de Feestraad) werd opgericht, werd dit om praktische redenen verplaatst naar de zaterdag en nadien naar de maandag om dan sinds vorig jaar (2016) terug naar de zaterdagnamiddag en -avond over te schakelen.

De jaarmarkt 2024 gaat door op zaterdag 13 april.