Het eeuwenoude driekoningenfeest vindt zijn oorsprong bij de plaatselijke bevolking die om beurten mekaar gingen bezoeken, verkleed met oude spullen, met als bedoeling onherkenbaar te zijn. De heer des huizes gaf zijn bezoekers giften in natura, zoals een appel, een paar noten, …

Later gaven de meer gegoede burgers al eens zelf gestookte drank. Aangezien dit feest kort bij Nieuwjaar valt, werden op dat moment ook de nieuwjaarswensen overgemaakt. Vandaar de uitdrukking als men iemand in opmerkelijke kledij ziet “hij peist zeker dat drékeiningen is”.

Aan deze folklore kunnen we enkel nog met heimwee terug denken. Vele jaren later is men begonnen het driekoningen feest te vieren op 5 januari, ook al viel die feestdag op een werkdag. U kunt zich voorstellen dat meerdere fabrieksbazen (toen waren ze nog talrijk in Atom) de dag nadien met levende lijken de noeste arbeid moesten verrichten. Meerdere pastoors had dan ook in zijn vroegmis nog feestvierders als kerkgangers.

De tijden veranderen, vanaf 1967, toen het feestcomité opgericht werd, werd beslist om driekoningen op de zaterdag te vieren, die het dichtst lag bij 6 januari. Zodoende viert men nu al 40 jaar driekoningen op zaterdag.

Begin de jaren 70, Atom was toen nog alleen de gemeente die driekoningen vierde, kwamen de bezoekers zelfs met autocars uit andere provincies naar Atom afgezakt. Zelfs de toenmalige BRT weidde een uitgebreide reportage in het programma “Echo” aan dit uniek evenement. Wat driekoningen Atom altijd zo uniek heeft gemaakt, is dat menige inwoner die dag zijn woning open stelde voor driekoningen vierders, ongeacht welke strekking ook. Zo kan het nu nog zijn dat er 3 a 400 mensen over de vloer komen die zij voorzien van spijs en drank.

Jaren later hebben verschillende buurgemeenten, met Atom als voorbeeld, hun eigen driekoningenfeesten gestart. Sommigen daarvan stierven reeds een stille dood. In persberichten die we terugvonden in de archieven kan u nalezen en begrijpen waarom Atom en driekoningen in één adem worden uitgesproken.

Jarenlang was het de gewoonte dat de jeugd kon meedingen tijdens een driekoningen wedstrijd in de parochiale zaal. Daar dienden zij éénmalig hun nummertje voor een jury ten tonele brengen. Jarenlang was Hedwig Geeroms de stuwende kracht achter dit jeugddriekongen. Onder impuls van huidig secretaris Danny Verbeeren werd in …. Het voorbeeld gevolgd van de wedstrijd van de volwassenen, ttz ook met huisbezoeken. Van meet af aan was dit een succes.

Winnaars 3Koningenwedstrijd tijdens de jaren door :

2004 KSA2009 Sjakosjenbond2014 Bezze-agers2019 Straffen Toebak
2005 KSA2010 Bezze-agers2015 Afgetrentj 2020 Mottige Mirza’s
2006 Bezze-agers2011 Bezze-agers2016 Mottige Mirza’s 2021 Corona periode.. 🙁
2007 Bezze-agers2012 Bezze-agers2017 Straffen Toebak2022 …???…zie 2023
2008 Bezze-agers2013 Mottige Mirza’s2018 Straffen Toebak2023 Mottige Mirza’s
2024 Straffen Toebak